Ban hành thông tư về chứng nhận hợp quy cửa nhôm kính đối với đơn vị kinh doanh

Chứng nhận hợp quy cửa nhôm kính là yêu cầu bắt buộc của Bộ xây dựng từ ngày 1-1-2015 đối với những đơn vị tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này

Hình ảnh Cửa nhôm kính

Theo thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 thì việc hợp quy vật liệu xây dựng hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm cửa nhôm kính. 

Cửa nhôm kính là sản phẩm thuộc nhóm 10 trong danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD.

Theo thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành vào ngày 15/09/2014 của Bộ Xây Dựng thì bắt buộc hợp quy với các sản phẩm nằm trong danh mục trên.

Đối tượng cần chứng nhận hợp quy cửa nhôm kính 

Các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu cửa nhôm kính trong nước 

Các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh vực cửa nhôm kính tại nước ta 

Phương thức chứng nhận hợp quy cửa nhôm kính

a/ Hợp quy theo phương thức 5: 

Áp dụng cho các sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001

Hiệu lực của giấy chứng nhận:03 năm với các sản phẩm tự đánh giá tại nơi sản xuất 

b/ Hợp quy theo phương thức 7: 

Áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất hay nhập khẩu để thử nghiệm chất lượng lô sản phẩm 

Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị với từng lô sản phẩm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.