Thăm kiến trúc kính của Bảo tàng Amparo ở Puebla, Mexico

Tọa lạc trong trung tâm lịch sử của thành phố Puebla ở Mexico, bảo tàng Amparo là một trong những bảo tàng quan trọng nhất ở Mexico. Bảo tàng được đặt trong 2 tòa nhà thời thuộc địa có niên đại từ thế kỷ 17,18.

Bảo tàng Amparo đã được phục hồi và thay đổi kích thước bởi TEN Arquitectos.

Bảo tàng này trưng bày 4.800 bức tranh nghệ thuật trước Tây Ban Nha từ các nguồn khác nhau và đó cũng là bộ sưu tập baroque art và một trong những nghệ thuật đương đại trong đó có tác phẩm của các nghệ sĩ quan trọng nhất của Mexico. Việc mà TEN Arquitectos đã làm là hiện đại hoá sự cấu tạo cũng trên một cách cập nhật và hiển thị quý khách đến thăm công trình nghệ thuật, cải tạo kiến trúc bằng kính, bổ sung một tiền sảnh lớn để mỗi bộ sưu tập có thể được viếng thăm một cách độc lập.

Giờ đây Bảo tàng Amparo là một trong những viện bảo tàng đầu tiên ở Mexico tích hợp công nghệ như hệ thống đa phương tiện và CD tương tác, có thể cung cấp hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Nhật Bản thông qua hai mươi mốt trạm máy tính nằm trong mười bốn hội trường của các bộ sưu tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.